2013. szeptember 10.
Felhasználási feltételek
A felhasználási feltételek tartalma

A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Faninfo Kft. (1037 Budapest, Fehéregyházi út 29, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Faninfo.hu honlapon elérhető információs szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás, Weblap, Faninfo.hu) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 
Felhasználónak minősül a honlap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Faninfo.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi.  Amennyiben a Felhasználó bármely szolgáltatást használni szeretne, azzal automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
 
A honlap célja a felhasználók számára tájékoztatása nyújtása családi, sport, szabadidős, gasztronómiai valamint szórakoztató programokról és ezek helyszíneiről.  A honlap tartalma ennek megfelelően az állandó rovatok és a célközönség igényeit figyelembe vevő megújuló tartalmak és szolgáltatások.
 
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, illetve azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
 
Adatkezelés
 
A Faninfo.hu szolgáltatásai során felmerült adatkezelések mindenkor az Önök önkéntes hozzájárulásán alapulnak. Adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, egyúttal kijelenti, hogy a kezelt adatokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik személynek át nem adja, azokat nem értékesíti.
 
A Weboldal működésére és a használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésekre, függetlenül a Weboldal nyelvétől Magyarország hatályos jogszabályai irányadóak azzal, hogy a kollíziós normák nem alkalmazandóak, és a magyar, illetve a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti joghatóság kerül kikötésre. A Szabályzat nyelve magyar, nem minősül írásban foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja és később nem hozzáférhetőek.
 
A Szolgáltatás működése és üzemeltetése a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) valamint a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és a egyes korlátairól (Grt.) továbbá a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról alapján történik.
 
A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
 
A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 
A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
 
Felelősség
 
A honlapon található információkat a Szolgáltató munkatársai bárki által hozzáférhető, külső és nyilvános adatbázisokból gyűjtik és frissítik, ezen információk valóságtartalmáért nem vállalnak felelősséget.
 
A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát előzetes bejelentés nélkül nem ellenőrzi.
 
A szabályzat hatálya
 
A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat.
 
A Weboldal keretén belül elérhető térkép és útvonalkereső  szolgáltatást  külső szolgáltató nyújtja. Egyes böngészőkben lehetőség van helymeghatározó böngészésre. A földrajzi elhelyezkedés adatainak megosztásával kapcsolatos tudnivalókról a böngészője beállításaiban olvashat.
 
Adatvédelem
 
A faninfo.hu-t üzemeltető Faninfo Kft. adatvédelmi nyilatkozatában tér ki a honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit érintő adatkezelési gyakorlatról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.
 
Kapcsolat
 
Faninfo Kft.
1037 Budapest, Fehéregyházi út 29
 
E-mail:info@faninfo.hu
Telefon: (1) 798-2062